Instytut Mises chce wydać podręcznik szkolny: ”Wolna przedsiębiorczość”

Instytut Misesa rozpoczął największy projekt w swojej dotychczasowej działalności. Instytut chce wydać nowy, w pełni autorski podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Finalny produkt ma być bezpłatnym, cyfrowym zestawem edukacyjnym składającym się z podręcznika dla uczniów, poradnika dla nauczycieli i materiałów multimedialnych, który stanie się podstawą nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zestaw będzie udostępniany na otwartej licencji Creative Commons. Środki pieniężne potrzebne do opracowania podręcznika Instytut Misesa chce zebrać poprzez dobrowolne dotacje w serwisie crowdfundingowym: „Wolna przedsiębiorczość” w serwisie PolakPotrafi.pl.

Autorem podręcznika będzie dr Mateusz Machaj – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych artykułów naukowych (włącznie z renomowanymi zagranicznymi czasopismami). Autorami gościnnych rozdziałów będą: prof. Robert Gwiazdowski – prawnik, komentator gospodarczy, ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha, doktor habilitowany nauk prawnych oraz prof. Krzysztof Rybiński – ekonomista i publicysta, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Po co nowy podręcznik do nauki przedsiębiorczości?

Instytut Misesa: Podręczniki obecne na rynku przedstawiają ekonomię jako zbiór skomplikowanych danych, wzorów i regułek, zniechęcając tym samym uczniów do zainteresowania się rzeczonymi zagadnieniami, jak również utrudniając ich zrozumienie. Oprócz nieskutecznej metody kształcenia, poważnym problemem są również zawarte w podręcznikach błędy, które dodatkowo wypaczają sposób postrzegania gospodarki przez młodych ludzi.

Nasze doświadczenia płynące z kilkuletniej realizacji projektów edukacyjnych w szkołach pokazują, że wprowadzanie młodzieży w świat gospodarki w sposób właściwy owocuje znakomitymi wynikami. Jest również atrakcyjne dla młodych ludzi, czego dowodzą wiadomości od uczniów, w których zapraszają nas do przeprowadzenia zajęć w ich szkołach. Pozytywny odbiór przez uczniów oraz pochlebne opinie nauczycieli z jakimi spotkał się projekt „Lekcji Ekonomii dla Młodzieży” skłoniły nas do stworzenia zestawu edukacyjnego do przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Dzięki niemu każdego roku setki tysięcy uczniów będą mogły zgłębiać arkana gospodarki w oparciu o wypróbowane i skuteczne metody, zaś nauczyciele posiadać będą odpowiednie narzędzie do kształcenia.

Dlaczego „Wolna Przedsiębiorczość”?

Instytut Misesa: Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy przekonani, że budowa prężnej i nowoczesnej gospodarki, będącej gwarantem dobrobytu, jest możliwa tylko wówczas, gdy zadbamy najpierw o edukację ekonomiczną młodzieży. Wykształcone pokolenie, znające mechanizmy funkcjonowania gospodarki, odporne na populizm polityków, a przede wszystkim stawiające na przedsiębiorczość, stanie się źródłem przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.

Od czego chcemy uwolnić przedsiębiorczość? W szkołach od nudnych i przestarzałych metod nauczania oraz błędów w podręcznikach; w gospodarce – dzięki wykształconej młodzieży – od biurokratycznych ograniczeń i postrzegania jej jako wyzysku.

Jaki jest cel projektu „Wolna Przedsiębiorczość”?

Instytut Misesa: Edukacja to inwestycja przynosząca w długiej perspektywie czasowej ogromne korzyści. Z tym stwierdzeniem zgodzi się chyba każdy. Dlatego nauka języków, matematyki czy historii przez dzieci i młodzież jest dzisiaj rzeczą powszechną. Niestety osoby wkraczające w dorosłość dowiadują się bardzo szybko, że na kolejnych szczeblach edukacji nie posiadły wiedzy z pewnej dziedziny, która będzie towarzyszyła im na każdym kroku i wywrze ogromny wpływ na ich życie. Mowa o ekonomii. Z tego powodu zarówno w wymiarze prywatnym, jak i publicznym popełniają błędy, mające bardzo poważne konsekwencje.

Znaczna część społeczeństwa polskiego wykazuje bardzo dużą dezorientację w sferze gospodarczej. Tezę tę potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych przez wiele niezależnych ośrodków. Co ciekawe, również sami Polacy w większości oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako małą (62%), jedna trzecia jako średnią (33%) a znikoma część jako dużą (5%) (Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy Maison, wrzesień 2009). Ma to oczywiście przełożenie na dokonywane przez nasze społeczeństwo decyzje w sferze gospodarczej. Przykładami ilustrującymi niską świadomość ekonomiczną naszych rodaków są chociażby: tysiące osób, które straciły oszczędności w piramidzie finansowej Amber Gold; niewielki sprzeciw społeczny przeciwko zmianom w systemie emerytalnym czy wyrażany przez ponad połowę obywateli pogląd, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu obywatelowi dobrobytu.

Jak można wspierać projekt?

Instytut Misesa: Prowadzimy zbiórkę potrzebnych na projekt środków za pomocą platformy crowdfundingowej „Polak potrafi”. Prosimy o przekazywanie darowizn za jej pośrednictwem. Zachęcamy do rozreklamowania akcji w każdy możliwy sposób: poprzez serwisy społecznościowe, strony internetowe, blogi oraz tradycyjnymi sposobami – w czasie spotkań ze znajomymi.

źródło: mises.pl
reklama

Dodaj komentarz

Zasady komentarzy: Wyłączną odpowiedzialność za treść danego komentarza ponosi jego autor. Treść nie może naruszać obowiązującego prawa, regulaminu serwisu oraz netykiety. Naruszenie można zgłosić za pomocą linku "zgłoś".
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.