Europarlamentarzyści debatowali w czwartek w Parlamencie Europejskim z szefem Europolu Robem Wainwrightem oraz przedstawicielami Rady i Komisji Europejskiej o sytuacji po islamistycznych zamachach w Paryżu.

Przeważające głosy były za zaostrzeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zwiększeniem kontroli dostępu do broni palnej, usprawnieniem wymiany informacji pomiędzy służbami państw podległych UE oraz za „deradykalizacją obywateli UE”. Rob Wainwright uznał kolejne ataki terrorystyczne w Europie za „prawdopodobne”.

Monika Hohlmeier Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej (należą do niej europosłowie wywodzący się z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego) w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego domagała się ograniczenia swobód obywatelskich Europejczyków w intencji zapewnienia im większego bezpieczeństwa.

Hohlmeier komentując sytuację po islamistycznych atakach terrorystycznych w Paryżu stwierdziła, że „obecnie terroryści są właściwie zapraszani do korzystania z luk w naszym systemie bezpieczeństwa w celu przeprowadzenia kolejnych zamachów terrorystycznych”. Zarzuciła innym grupom politycznym, że nie potrafią wyciągnąć lekcji z ataków terrorystycznych w Paryżu. Jej zdaniem:

„Konieczne jest natychmiastowe podjęcie właściwych kroków w celu zidentyfikowania słabości w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Przemieszczanie się terrorystów musi być monitorowane, ich źródła finansowe muszą być wydrenowane oraz należy uzyskać dostęp do ich zaszyfrowanej komunikacji. W tym celu konieczna jest zmiana prawa.”

Lekcja, jaką można wyciągnąć z ataków w Paryżu jest taka, że obojętnie od prawa nie da się całkowicie uniknąć ataków terrorystycznych. Według doniesień medialnych francuskie służby wiedziały w ostatnim czasie o przygotowywanych atakach i ostrzegały władze Francji, że może do nich dojść i że nie da się im zapobiec. Nie da się, bo trzeba by czytać myśli we wszystkich ludzkich umysłach, żeby przejrzeć ich intencje, wykryć wszystkich potencjalnych sprawców oraz planowane miejsce i czas ataku. We Francji nie pomogły przepisy zakazujące posiadania broni automatycznej, której używali zamachowcy. Nie pomogły przepisy już teraz nadające służbom duże możliwości dostępu do komunikacji obywateli. Okazało się, że na każde tego typu zabezpieczenie terroryści znaleźli sposób, np. komunikowali się poprzez jedną z popularnych konsol do gier. Taka komunikacja jest trudniejsza do wykrycia, właściwie trudniejsza do odróżnienia od typowej dla np. gier militarnych komunikacji zwykłych graczy. Ostatnie informacje stanowią, że terroryści koordynowali swoje działania również przy pomocy zwykłych, niezaszyfrowanych SMS-ów – mimo to nie udało się ich powstrzymać.

Szkoda, że przedstawicielka EPL nawołując do zidentyfikowania słabości w systemie ochrony i bezpieczeństwa Europejczyków nie zauważa najpoważniejszej luki, czyli znacznego utrudnienia lub w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwienia legalnej, skutecznej obrony przed napastnikami przez obywateli państw podległych Unii Europejskiej. Chodzi o brak powszechnego prawa do posiadania i noszenia przy sobie broni palnej w celu samoobrony. Zgodnie z doktryną znanego, lewicowego ideologa, który twierdził, że „każdy zdobywca, który zezwoli na powszechne posiadanie broni – szykuje sobie upadek” – eurolewica, do której de facto zalicza się EPL, boi się uzbrojonych obywateli jak diabeł wody święconej.

Kto rezygnuje z wolności w imię bezpieczeństwa – traci jedno i drugie

„Dobre intencje nie są wystarczające, aby powstrzymać kolejne ataki” – stwierdziła Monika Hohlmeier. To prawda, ale dobre intencje poparte ograniczeniem wolności i swobód obywatelskich również nie powstrzymają kolejnych ataków. Spowodują jedynie, że oprócz jednostkowych, punktowych aktów terroru organizowanych na względnie małą skalę, będzie obowiązywał w pełni legalny, systemowy terror państwowy – totalitarny reżim wprost z powieści „Rok 1984” Georga Orwella, w którym obywatel nie może kichnąć bez wiedzy „wielkiego brata”. Wolność jest jak zdrowie – niedoceniana, dopóki się jej nie straci.

Reprezentantka Europejskiej Partii Ludowej zaapelowała:

„Prywatność jest ważna, ale ochrona życia niewinnych ludzi jest ważniejsza. Musimy mieć zaufanie do naszych służb bezpieczeństwa, by pozwolić im wypełniać ich trudną pracę. Z tego powodu, wzywam wszystkie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim do odpowiedzialnego działania w walce przeciw terrorystom. W tym celu należy zaostrzyć instrumenty potrzebne do rozwiązania problemów uwidocznionych przez ataki w Paryżu i usunąć wszelkie biurokratyczne przeszkody dla międzynarodowej kooperacji służb bezpieczeństwa i agencji wywiadowczych.”

Życie niewinnych obywateli nie jest zagrożone na masową skalę, za to po nawoływaniach eurokratów widać, że zagrożone na masową skalę są fundamentalne swobody i prawa obywatelskie. „Zaostrzania instrumentów” można dokonywać aż do ustanowienia systemu kontroli totalnej, osiągając dokładnie przeciwny skutek do zamierzonego. Wobec zorganizowanego terroru państwowego będzie dochodziło do coraz większej ilość aktów buntu zwykłych, praworządnych obywateli. Przykładowo ruch „Solidarność” – pomimo wad – był emanacją nagromadzonego, ogólnonarodowego sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu PRL.

Fundamentalne prawo „wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się” jest zapisane w Konstytucji RP (art. 49) właśnie po to, żeby uchronić społeczeństwo przed powtórką z historii. Zbyt duże uprawnienia Służby Bezpieczeństwa w PRL kosztem swobód obywatelskich były jedną z bardziej charakterystycznych cech tego reżimu. Policja, służby specjalne, służby wywiadu powinny działać w granicach przyznanych im uprawnień nie naruszając podstawowych, fundamentalnych praw i swobód obywatelskich.

Zachód powinien wycofać się z krajów muzułmańskich

Pomijając przypadki psychopatów i wariatów, których ataków nie da się uniknąć, ilość zamachów odwetowych – takich jak w Paryżu za militarny udział Francji w Syrii – można zminimalizować szanując prawa poszczególnych narodów do życia po swojemu, zgodnie z ich kulturą w swoich krajach.

Autor: 

Mateusz Pawluk

reklama

Dodaj komentarz

Zasady komentarzy: Wyłączną odpowiedzialność za treść danego komentarza ponosi jego autor. Treść nie może naruszać obowiązującego prawa, regulaminu serwisu oraz netykiety. Naruszenie można zgłosić za pomocą linku "zgłoś".
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.