Secesja – tym według „Gazety Wyborczej” jest ewentualne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W artykule „GW” o nastrojach społecznych po ogłoszeniu daty referendum, w którym Brytyjczycy zadecydują, czy chcą pozostać w Unii Europejskiej, zwolennicy przywrócenia niepodległości Wielkiej Brytanii są nazywani secesjonistami.

"Secesja" w znaczeniu politycznym oznacza odłączenie się części istniejącego państwa i utworzenie z tej wyodrębnionej części nowego państwa. Jak widać w umysłach autorów „GW” Unia Europejska nie jest już unią państw, ale samodzielnym bytem państwowym. Skoro wystąpienie państwa członkowskiego jest traktowane jako naruszenie integralności państwowej Unii Europejskiej, to wprost oznacza, że Wielka Brytania i inne państwa podległe UE utraciły – lub przynajmniej bardzo szybko tracą – swoją podmiotowość państwową.

Lewicowe media w całej Europie wytaczają coraz to nowe działa propagandowe w celu zmiany postrzegania Unii Europejskiej z organizacji międzynarodowej na państwo federalne. Jak widać główna tuba na Polskę zwolenników likwidacji europejskich państw narodowych i upaństwowienia Unii Europejskiej rozpoczęła już federacyjną narrację. Ile czasu minie aż każdy, kto choćby wspomni o możliwości wystąpienia Polski z UE, będzie nazwany terrorystą i będzie ścigany przez jakieś unijne służby?

Chyba nadszedł czas, żeby w Konstytucji RP zapisać obowiązek rozpisania raz na 5 lat referendum – na przykład połączonego z wyborami prezydenckimi – o chęci dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo kierunek, w którym podąża Unia, oznacza, że za kilka lat Polska nie będzie już nawet państwem podległym, tylko regionem państwa Unia Europejska zarządzanym poza granicami Polski.

Nie udało się zlikwidować Polski przy pomocy bomb i pocisków – czy uda się propagandą, przekupstwem i wykorzystaniem słabości polskich polityków i ewentualnej bierności Polaków?

Autor: 

Mateusz Pawluk

reklama

Dodaj komentarz

Zasady komentarzy: Wyłączną odpowiedzialność za treść danego komentarza ponosi jego autor. Treść nie może naruszać obowiązującego prawa, regulaminu serwisu oraz netykiety. Naruszenie można zgłosić za pomocą linku "zgłoś".
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.